ביקורם של גשה מייקל רואץ', לאמה קריסטי מקנאלי בארץ ישראל
ביקור הלאמות בארץ
ביקורם של גשה מייקל רואץ' ולאמה קריסטי מקנאלי בארץ ישראל

חומרים והקלטות מהביקור בשנת 2005
חומרי לימוד והקלטות שמע מהרצאות הלאמות בביקורם בארץ ביוני 2005

חומרים והקלטות מהביקור בשנת 2008
חומרי לימוד, הקלטות שמע ווידאו מהרצאות הלאמות בביקורם בארץ במרץ 2008

חומרים והקלטות מהביקור בשנת 2009
חומרי לימוד, הקלטות שמע ווידאו מהרצאות הלאמות בביקורם בארץ באפריל 2009