אש המדיטציה
לימוד ממסורת היוגה
לימודי וינאיה
לאם רים
תובנות של הדרך 2
חלק א'
חלק ב'
חלק ג'
מדיטציות מתוך הריטריט
בריחה מכוח המשיכה של הסמסרה
לימודים נוספים
 
 
 
תובנות של הדרך 2 - לב ליבה של הדרך, חלק ב'

לאמה זופה רינפוצ'ה אומר:

"האם נצליח לממש את התובנות של הדרך להארה בחיים אלו? התשובה לכך תלויה במידה שבה הצלחנו לפתח בליבנו את שורש הדרך, המסירות וההתמסרות ללאמה. השגת התובנות תלויה בברכת הלאמה, וברכת הלאמה היא תוצאה של התמסרותנו ללאמה. אם יש לנו שורש זה, נוכל להשלים את הדרך, אם לא – לא נוכל לייצר שום תובנות."

אז איך עושים את זה?

לאחר שסקרנו בקורס הקודם את המבוא לנושא זה, ואת הברכות העצומות של התייחסות נאותה ללאמה, נמשיך בקורס זה להכיר גם את הסכנות, שהן העצומות לא פחות, של התייחסות בלתי נאותה ללאמה, וכן נתמקד באספקט הראשון במעלה של המסירות ללאמה, הלא הוא פיתוח האמונה שרואה את הלאמה בצורה טהורה; נלמד על חשיבותה, מדוע ראוי שנפתח אותה, מדוע זה אפשרי שנעשה זאת, ולבסוף: כיצד לעשות זאת בפועל.

דרישות מקדימות:
הקורס מיועד לתלמידים שלמדו והשלימו את כל המטלות של קורס תובנות של הדרך 2, חלק א


בעריכתה, תרגומה והגשתה של לאמה דבורה-הלה
 

חמרי קריאה ותרגול
כריכת קלסר קורס כריכה ראשית עבור קלסר קורס
מקראה קטעים מתורגמים מתוך הספר "מתנת השחרור" של פבונגקה רינפוצ'ה.
שיעורי-בית שיעורים 6-10
תשובות לשיעורי בית יש להקשיב תחילה לשיעור, ואז לענות על שיעורי הבית בהתבסס על השיעור, ההקלטה, התמלול, ולקט הקריאה. דף התשובות משמש בעיקר לבדיקת הבנתכם, וכחזרה לפני הבחינה הסופית.
הקלטות
  שיעור 6 חלק א' חלק ב'  
  שיעור 7 חלק א' חלק ב'  
  שיעור 8 חלק א' חלק ב'  
  שיעור 9 חלק א' חלק ב'  
  שיעור 10 חלק א' חלק ב'  

הקלטות מקורס שהועבר על ידי
 לאמה דבורה-הלה
 במרכז רוחני ערבה - סמסטר 6,
מאי 2016

מדיטציות
  שיעור 6:  
  מדיטציה 10: הנזק הראשון של יחס בלתי נאות ללאמה: זה מהווה את המכשול הכבד ביותר להשגת תובנות ולכן גם להשגת הארה.
  מדיטציה 11: הנזק השני של התייחסות לא נאותה ללאמה: זה הורס עידנים של חסד שעשינו כמספר הרגעים של כעס או ביקורת, וגורם לסבל בגיהינום במשך אותו מספר עידנים.
  מדיטציה 12: על החשיבות והברכה של פיתוח אמונה בלאמה.
  מדיטציה 13: על החשיבות של התמקדות במעלות של הלאמה.
  שיעור 7:  
  מדיטציה 14: הנזק השלישי של התייחסות לא נאותה ללאמה – גם אם נתרגל היטב טנטרה במשך הרבה עידנים, לא נוכל להשיג את התובנות שאנחנו שואפים להם.
  מדיטציה 15: הנזק הרביעי של התייחסות לא נאותה ללאמה – גם אם נתרגל טנטרה תוך קשיים מרובים, זה רק ייצר עבורנו את הדרך לגיהינום.
  מדיטציה 16: הנזק החמישי של התייחסות בלתי נאותה ללאמה – לא זו בלבד שלא נשיג תובנות חדשות, גם התובנות שכבר השגנו ילכו ויתנוונו.
  מדיטציה 17: החשיבות של תפיסת הלאמה כבודהה.
  מדיטציה 18: כיצד לראות את הלאמה כבודהה, חלק א'.
  שיעור 8:  
  מדיטציה 19: הנזק השישי מיחס בלתי נאות ללאמה: אפילו בחיים אלו ניאלץ לסבול ממחלות ומפגעים שונים.
  מדיטציה 20: אנו יכולים לאמן את עצמנו לראות את הלאמה כבודהה
  מדיטציה 21: התמקדות במעלות הטובות של הלאמה שלנו.
  מדיטציה 22: הלאמה שלנו הוא זה שמוציא לפועל של כל מעשיהם הקדושים של הבודהות
  מדיטציה 23: הלאמה שלנו הוא מופע של וג'רדהרה, העונג העצום והחוכמה הנשגבה של הדהרמקייה, שמופיעים בדמות מלאך.
  מדיטציה 24: האמונה שלנו בלאמה מביאה אלינו את כל הבודהות
  שיעור 9:  
  מדיטציה 25: הנזק השביעי של התייחסות בלתי נאותה ללאמה: בחיי העתיד שלנו ניאלץ לנדוד עד אין קץ במחוזות הסובלים
  מדיטציה 26: הנזק השמיני של התייחסות בלתי נאותה ללאמה: בכל גלגולינו הבאים לא נפגוש לאמות
  מדיטציה 27: לא רק שההתמסרות ללאמה חשובה, חשוב גם אופן ההתמסרות
  מדיטציה 28: כיצד להשתמש בפגמים, כביכול, שהלאמה מפגין, כדי להעמיק עוד יותר את התמסרותנו.
  מדיטציה 29: הפגמים שהלאמה מפגין, כביכול, הם השלכה של הפגמים שלנו
  שיעור 10:  
  מדיטציה 30: מאחר שאיננו מסוגלים לראות את הלאמה בגופו הטהור, הופעתו הרגילה היא חסד שהוא עושה עימנו.
  מדיטציה 31: הראייה הטהורה של הלאמה צריכה לבוא מצידנו
  מדיטציה 32: העשייה הנשגבה ביותר של הבודהה היא להעניק לנו את הדהרמה
  מדיטציה 33: האם זה אפשרי שהבודהות איכשהו מוליכים אותנו שולל?
  מדיטציה 34: מעשיהם הקדושים של הבודהות מגיעים לתודעתנו באמצעות הלאמה
  מדיטציה 35: הלאמה הוא חבל ההצלה שנזרק לעברנו על ידי הבודהות, ושבו אנו אוחזים על ידי התמסרותנו