אש המדיטציה
לימוד ממסורת היוגה
לימודי וינאיה
לאם רים
תובנות של הדרך 2
חלק א'
חלק ב'
חלק ג'
מדיטציות מתוך הריטריט
בריחה מכוח המשיכה של הסמסרה
לימודים נוספים
 
 
 
תובנות של הדרך 2 - לב ליבה של הדרך, חלק ג'

בקורס זה נמשיך ונעיין בנושא של המורה הרוחני. נמשיך בלימוד על הנושא של פיתוח האמונה בלאמה ונמשיך במתן הוכחות לוגיות שבהן פתחנו בחלק ב'.

כמו כן נסקור את הנושא החשוב השני שבהסתמכות על הלאמה – הבנה של החסד שגומל עימנו הלאמה.

כמו בחלקיו הקודמים של קורס זה, לנושאים הנידונים בחלק זה יש חשיבות מכרעת לשמור אותנו על הדרך הרוחנית, ולתמוך בהצלחה בדרך.

דרישות מקדימות:
הקורס מיועד לתלמידים שלמדו והשלימו את כל המטלות של קורס תובנות של הדרך 2, חלק א', וחלק ב'.


בעריכתה, תרגומה והגשתה של לאמה דבורה-הלה
 

חמרי קריאה ותרגול
כריכת קלסר קורס כריכה ראשית עבור קלסר קורס
מקראה מקראה לשיעור 11 - ציטוטים ופסוקים
נספח לשיעור 13 פסוקים מתוך המנחה ללאמה המתארים את הוקרתנו למורינו על החסד הרב שהם מרעיפים עלינו.
שיעורי-בית שיעורים 11-13
תשובות לשיעורי בית יש להקשיב תחילה לשיעור, ואז לענות על שיעורי הבית בהתבסס על השיעור, ההקלטה, התמלול, ולקט הקריאה. דף התשובות משמש בעיקר לבדיקת הבנתכם, וכחזרה לפני הבחינה הסופית.
הקלטות
         
  שיעור 11 חלק א' חלק ב'  
  שיעור 12 חלק א' חלק ב'  
  שיעור 13 חלק א' חלק ב'  

הקלטות מקורס שהועבר על ידי
 לאמה דבורה-הלה
 במרכז רוחני ערבה - סמסטר 7,
נובמבר 2016

מדיטציות
  שיעור 11:  
  מדיטציה 36: הבודהות הביאו לידי שלמות את החמלה, הידע והיכולת שלהם - וכעת הם פועלים למעננו באמצעות הלאמה שלנו
  מדיטציה 37: הבודהות מובילים להארה את כל היצורים, ובוודאי גם אותנו, באמצעות הלאמה שלנו.
  מדיטציה 38: את חסדו של הלאמה לא ניתן כלל לאמוד, שכן הוא מושיע אותנו מסבל אינסופי בסמסרה.
  מדיטציה 39: בחסדו הרב הלאמה מופיע בפנינו בדמות אנושית שאנחנו יכולים ללמוד ממנה.
  שיעור 12:  
  מדיטציה 40: איננו יכולים להאמין למראה עינינו: כאשר התודעה הולכת ומיטהרת, גם המופע של הלאמה ילך וייטהר בעינינו.
  מדיטציה 41: בזכות חסדו של הלאמה אנו יכולים להשיג את המטרות הנשגבות ביותר.
  שיעור 13:  
  מדיטציה 42: הלאמה שלנו הוא ההתגלמות של כל הבודהות, וכל הבודהות הם מופע של הלאמה שלנו. כל מה שאנו רוצים הוא להתחבר למיינד של הלאמה שלנו.
  מדיטציה 43: קידה והלל ללאמה.